Industrie 4.0 muuttaa teollisuusautomaatiota

Symbio osallistui viime viikolla SPS IPC Drives –messuille Nürnbergissä, Saksassa. Näkemyksemme mukaan Industrie 4.0, Big Data, IoT -ratkaisujen tietoturva, sekä toimialaan kohdistuvat standardit ja direktiivit olivat avainteemoja messuilla. Vaan minkälaisia yhtymäkohtia näillä huomioilla on suomalaisiin teollisuudenalan yrityksiin?

Industrie 4.0. muuttaa teollisuusautomaatiota

Kuten kerroimme jo kevään 2015 Hannover messuilta, Industrie 4.0. tulee olemaan teollisuusautomaation seuraava suuri muutos. Keinoäly, mobiliteettius, sekä erilaiset langattomien teknologioitten ratkaisut olivat messujen uusimpia teemoja. Teollisuusautomaation johtavat yritykset – kuten ABB ja Rockwell Automation – esittelivät osastoillaan muun muassa uusimpia mobiiliratkaisujaan: näillä tulevaisuuden ratkaisuilla tullaan palvelemaan asiakkaita entistäkin laaja-alaisemmin ja nimenomaan palveluitten muodossa. Konsensus tuntui kuitenkin olevan, jotta uudet liiketoimintamallit ja näiden tuoma potentiaali ovat vasta hahmottumassa alan toimijoille.

Big Datan avulla parempi näkymä liiketoiminnanprosesseihin

Erilaiset tavat kerätä, käsitellä ja hyödyntää tietoa liiketoiminnan ydinprosesseista näkyivät myös vahvasti messuilla. Siemens ja Schneider Electric esittelivät ratkaisujaan, joiden ajatuksena on parantaa ja hyödyntää prosesseilla luotua dataa fiksummin. Pääajatuksena on digitalisoida koko arvoketju tavalla, joka palvelee kaikkia ketjun osasia. Tämä mahdollistaa niin ikään tuotannon laaja-alaisemman tehostamisen ja täten tuotannon optimoinnin muun muassa älykkäämmän simuloinnin avulla.

Uudet standardit ja ekosysteemit muodostuvat

Uusien referenssiarkkitehtuurien ja standardien ympärillä käytiin myös aktiivista keskustelua. Suurimmat teollisuuden alan yritykset pyrkivät vaikuttamaan ratkaisuillaan nyt muodostuviin digitaalisiin ekosysteemeihin ja erilaiset referenssiratkaisut olivatkin messuilla laajasti edustettuna. Suomella on täten vielä mahdollisuus vaikuttaa ja ottaa aktiivisesti osaa tähän debattiin: näissä keskusteluissa määritellään viime kädessä se, miten teollinen internet tulee rakentumaan tulevaisuudessa.

Tietoturva teollisen internetin keskiössä

Tietoturvan rooli juuri digitalisoituvassa toimialassa ja eritoten teollisen internetin ratkaisuissa näkyi selvästi messuilla: viime keväisistä Hannoverin messuista poiketen tietoturvasta keskusteltiin jo nyt paljon konkreettisemmalla tasolla. Yritykset keskustelivat ratkaisuistaan muun muassa tunnistautumisen, tiedon salauksen, luotettavien ja akkreditoitujen palveluntarjoajien, sekä alustaratkaisuitten valintojen muodossa.

Uudet asetukset ja tavoitteet asettavat tahdin

Eurooppa-neuvoston ja valtiotason asetukset energiankulutuksen, sekä hyötysuhde-tavoitteitten osalta vaikuttavat osaltaan toimialan muutokseen. Muutamat yritykset toimivat jo tässäkin asiassa suunnannäyttäjinä ja osaltaan kiihdyttävät muutosta kohti tulevaisuuden automaatiota.

Symbio auttaa useita teollisuudenalan edelläkävijöitä digitaalisten ratkaisuitten parissa, jotka osaltaan muuttavat juuri teollisuuden alaa. Lue lisää digitaalisista teollisuuden ratkaisuistamme, tai ota suoraan yhteyttä minuun, niin keskustellaan aiheesta tarkemmin.