<
<
fi
en CN
fi
en CN

Symbio mukana yhteistyöprojektissa Haaga-Helia Ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kanssa

Symbio on valittu ohjelmistotalokumppaniksi Haaga-Helia Ammattikorkeakoulun Pasilan kampuksen Softala-ohjelmaan.

Symbio on valittu ohjelmistotalokumppaniksi Haaga-Helia Ammattikorkeakoulun Pasilan kampuksen Softala-ohjelmaan. Konenäköä, sulautettuja laitteita ja koneoppimista hyödyntävää kehitysprojektia pidettiin mielenkiintoisena opiskelijoiden keskuudessa ja hankkeena, jossa voi oppia paljon uusimmista kuumimmista teknologioista. Symbion tavoitteena on tarjota joillekin nuorille harjoittelu- ja työllisyysmahdollisuuksia.

Symbio saa avukseen 13 IT-tradenomiopiskelijaa konenäkö-ratkaisun tuotteistamisprojektiin, joka kestää syyskuusta joulukuuhun 2020. Projektiin osallistuvat opiskelijat ovat Business Information Technology ja Tietojenkäsittely -koulutusohjelmien viimeisen vuosikurssin tradenomiopiskelijoita. Yhteistyöprojekti tehdään pääsääntöisesti etätyönä lukuun ottamatta suunnittelu- ja demosessioita. 

Haaga-Helian opiskelijoita ja luennoitsija Juhani Välimäki

Opiskelijat jaetaan kahteen tiimiin, joista toisen tiimin päämääränä on tuotteistaa ratkaisu niin, että käyttöönottoprojektit ovat mahdollisimman helppo toteuttaa ja parametrisoida erilaisia käyttötarkoituksia varten. Toinen tiimi keskittyy tunnistamisalgoritmin kehittämiseen erilaisissa julkisissa tiloissa, joissa halutaan tutkia asiakasvirtojen henkilömääriä sekä ruuhkautumistilanteiden seurantaa. Tätä tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi ravintolan työvuorosuunnittelun apuna, kun saadaan faktatietoa ruuhkatilanteista eri päivinä ja kellonaikoina minuuttien tarkkuudella. 

Symbio on tehnyt aiemmin useita konenäköön liittyviä asiakasprojekteja, esimerkiksi ajoneuvojen tunnistamista satamissa sekä jalankulkijavirtojen graafista kuvaamista kaupunkien keskustassa. Konenäköratkaisua voidaan hyödyntää esimerkiksi liikennevirtojen suunnittelussa ja reittien optimoinnissa perustuen todelliseen ihmisten käyttäytymistietoon. Tekoälyä hyödyntävä ratkaisu voi hyödyntää jo olemassa olevia liikenne- ja valvontakameroita ulko- ja sisätiloissa. Järjestelmän tuottama data voidaan siirtää suoraan asiakkaan pilviympäristöön tai haluttuun raportointijärjestelmään. Liikennelaskennassa voidaan mitata liikkumisen suuntaa ja nopeutta sekä hyödyntää kerättyä dataa liikennejärjestelyissä.

22.09.2020 | Uutiset