Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

1. Rekisterin nimi

Symbio Finlandin asiakasrekisteri

2. Rekisterinpitäjä

Symbio Finland Oy

Keilasatama 5

02150 Espoo

Y-tunnus 1110235-2

 

Puh. +358 10 8358 300

3. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Symbio Finland Oy

Keilasatama 5

02150 Espoo

 

Puh. +358 10 8358 300

 

Ota yhteyttä: marketing.fi@symbio.com

4. Henkilötietojen käsittely tarkoitus ja peruste (rekisterin käyttötarkoitus)

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain 8 §:n perusteella asiakassuhteitten hoitamiseen, kehittämiseen ja analysointiin, asiakasviestintään, markkinoinnin suunnitteluun ja kohdentamiseen, asiakaspalvelun kehittämiseen sekä liiketoiminnan suunnitteluun ja seurantaan. Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää lain sallimin tavoin Symbio Finland Oy:n ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden sekä Symbio Finland Oy:n yhteistyökumppaneiden markkinointi- sekä asiakasviestintään sähköisiä välineitä käyttäen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin talletetaan rekisteröidystä seuraavat tiedot:

  • Yleiset käyttäjätiedot: nimi, työnantaja, yhteystiedot (sähköposti, puhelinnumero)
  • Evästeiden keräämä tieto käyttäjän käynneistä Symbio Finlandin internet-sivuilla
  • Symbio Finlandin internet-sivujen käyttöön liittyvät lokitiedot, joiden avulla käyttäjä tunnistetaan (esimerkiksi maantieteellinen sijainti, aika ja käyttötottumukset)
  • Edellä mainittujen tietojen perusteella muodostetut käyttäjäprofiilit

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerääminen perustuu lähtökohtaisesti rekisteröidyn itsensä luovuttamiin tietoihin. Lisäksi tietoja voidaan kerätä Symbio Finland Oy:n ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden tietojärjestelmistä, kun rekisteröity rekisteröityy palveluihin ja käyttää palveluita, Symbio Finland Oy:n internetsivustolta evästeiden avulla sekä rekisterinpitäjän toimintoihin liittyvistä sosiaalisista medioista.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja voidaan luovuttaa ja siirtää henkilötietolain sallimalla tavalla Symbio Finland Oy:n ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden yksiköille, joista osa sijaitsee EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella, käytettäväksi edellä määritellyllä tavalla. Myös osa internetsivuston ylläpitämisessä käytettävistä palvelimista saattaa sijaita EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteritiedot on suojattu salasanoilla. Lisäksi niitä koskevat Symbio Finland Oy:n ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden yleiset tietojärjestelmien sisältämiä tietoja koskevat käyttö- ja suojausperiaatteet. Tiedot on suojattu teknisesti palomuurilla. Ainoastaan erikseen nimetyillä Symbio Finland Oy:n ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden työntekijöillä on pääsy rekisteritietojen sisältämiin käyttäjien henkilötietoihin.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat Symbio Finland Oy:n asiakasrekisterissä olevat tiedot. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna kohdassa 3 (Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö) mainituille rekisterin yhteysrekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa yllä mainitussa osoitteessa. Tarkastuspyyntöihin vastataan viivytyksettä, yleensä kahden viikon kuluttua pyynnön esittämisestä. Jos rekisteröidyn tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää Symbio Finland Oy:lle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

10. Kielto-oikeus

Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen ja oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tai ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjän asiakaspalveluun.