<
<
fi
en CN
fi
en CN

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisterin nimi

Symbio Finland Oy:n asiakasrekisteri

2. Rekisterinpitäjä

Symbio Finland Oy
Keilasatama 5
02150 Espoo
Y-tunnus 1110235-2
marketing.fi@symbio.com

3. Rekisteriasioista vastaava taho

Symbio Finland Oy / Marketing
Keilasatama 5
02150 Espoo
Y-tunnus 1110235-2
marketing.fi@symbio.com

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain 8 §:n perusteella asiakassuhteitten hoitamiseen, kehittämiseen ja analysointiin, asiakasviestintään, markkinoinnin suunnitteluun ja kohdentamiseen, asiakaspalvelun kehittämiseen sekä liiketoiminnan suunnitteluun ja seurantaan. Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää lain sallimin tavoin Symbio Finland Oy:n ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden sekä Symbio Finland Oy:n yhteistyökumppaneiden markkinointi- sekä asiakasviestintään sähköisiä välineitä käyttäen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin talletetaan rekisteröidystä seuraavat tiedot:

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Yritys
 • Muut rekisteröidyn antamat tiedot
 • Rekisteröidyn suostumus yhteydenottoon sähköpostilla tai puhelimitse
 • Rekisteröidyn tulotapa sivustolle
 • Selain- ja laitetieto
 • Evästetunniste
 • Sivustolla vietetty aika
 • Maantieteellinen sijainti
 • IP-osoite

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään seuraavista lähteistä:

 • Rekisteröidyn itsensä luovuttamat tiedot
 • Evästeiden avulla kerätyt tiedot
 • Sivustolla käytössä olevien kolmansien osapuolten palveluiden keräämät tiedot
 • Symbio Finland Oy:n ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden tietojärjestelmistä, kun rekisteröity rekisteröityy palveluihin ja käyttää palveluita

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja voidaan luovuttaa ja siirtää voimassa olevan lainsäädännön sallimalla tavalla Symbio Finland Oy:n ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden yksiköille, joista osa sijaitsee Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella, käytettäväksi edellä määritellyllä tavalla. Myös osa internetsivuston ylläpitämisessä käytettävistä palvelimista sekä sivustolla käytössä olevista kolmansien osapuolten palveluista tuotetaan Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteritiedot on suojattu salasanoilla. Lisäksi niitä koskevat Symbio Finland Oy:n ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden yleiset tietojärjestelmien sisältämiä tietoja koskevat käyttö- ja suojausperiaatteet. Tiedot on suojattu teknisesti palomuurilla. Ainoastaan erikseen nimetyillä Symbio Finland Oy:n ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden työntekijöillä on pääsy rekisteritietojen sisältämiin käyttäjien henkilötietoihin.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat Symbio Finland Oy:n asiakasrekisterissä olevat tiedot. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää kohdassa 3 (Rekisteriasioista vastaava taho) mainituille yhteyshenkilölle. Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa yllä mainitussa osoitteessa. Tarkastuspyyntöihin vastataan viivytyksettä, yleensä kahden viikon kuluttua pyynnön esittämisestä. Jos rekisteröidyn tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää Symbio Finland Oy:lle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

10. Kielto-oikeus

Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen ja oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tai ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjän asiakaspalveluun.