<
<
fi
en CN
fi
en CN

Sandvik Optimine®

OptiMine® tehostaa kaivostyön toimintaa

Teollisuuskonserni Sandvik on kaivosteollisuuden digitaalisten ratkaisujen edelläkävijä. Perinteisellä alalla digitaalisia ratkaisuja hyödynnetään niin työkoneiden automatisoinnissa kuin tuotannonohjauksen optimoinnissakin. Näihin molempiin Sandvik tarjoaa ratkaisujaan, joiden koodissa on myös vahva symbiolaisten kädenjälki.

”Pidän Symbion strategiasta. Sen mukaisesti he ovat proaktiivisia, ja tuovat ideoita ja hyviä ratkaisuehdotuksia pöytään juuri oikeaan aikaan. Tämä on syventänyt yhteistyötämme ja kehittänyt sitä oikeaan suuntaan”, kertoo Sandvikin strategisen tarjooman johtaja Ville Svensberg.

”Pitkäaikainen kumppanuus on aina eduksi kehitettävälle tuotteelle. Se tuo myös jatkumoa tekemiseen, koska tiedämme toistemme vahvuudet. Vuosien aikana kehittyneet hyvät ja luottamukselliset suhteet ovat johtaneet siihen, että nyt symbiolaiset kehittävät osittain itsenäisesti osakokonaisuuksia tuotteisiimme. Tämä perustuu Symbion ymmärrykseen meidän asiakkaidemme tarpeista ja toiveista.”

Sandvikin kehitystiimeissä on ollut parhaimmillaan toistakymmentä symbiolaista koodaamassa ohjelmistoa sekä huolehtimassa testauksesta ja laadunvarmistuksesta.

”Saamme kaipaamamme sekoituksen erilaista osaamista ja pelivaraa tekemiseen, kun tiimissä on myös talon ulkopuolisia tekijöitä. Symbiolta olemme löytäneet oikeita henkilöitä tekemään oikeita asioita, usein meidän työnohjauksessamme. Jokaisella on oma tärkeä roolinsa kokonaisuudessa”, Svensberg sanoo.

OptiMine® tehostaa kaivostyön toimintaa

Kaivosrobottien etäohjaus- ja analysointijärjestelmä AutoMinen® kehitystyön jälkeen Symbio on jatkanut yhteistyötä Sandvikin muiden ohjelmistoratkaisujen, kuten OptiMine® -tuotannonohjausohjelmiston kehitystiimissä.

OptiMine on ohjelmistotuote, jonka avulla globaalit kaivosyhtiöt ja kaivoksissa toimivat alihankkijat pystyvät suunnittelemaan työtehtäviä ja työajan käyttöä, raportoimaan päivän tapahtumista ja analysoimaan työtehtävien toteumatietoa. Ohjelmisto koostuu moduuleista, joista asiakas voi valita toimintansa kannalta olennaiset toiminnallisuudet.

”OptiMine tarjoaa asiakkaillemme läpinäkyvyyden omaan tuotantoonsa. Luomamme ohjelmisto on ikään kuin työkalupaketti, jonka ansiosta toiminnan kehittäminen perustuu aina tietoon”, Ville Svensberg kuvailee.

OptiMinea käyttäviä Sandvikin asiakkaita yhdistää se, että he ymmärtävät uusien teknologioiden tuoman lisäarvon omaan toimintaansa. Suuri murros kaivosalan digitalisoinnissa tapahtui vuoden 2016 lopussa.

”Kaivosteollisuudessa digitalisaatio tapahtui myöhemmin kuin monella muulla teollisuuden alalla, mutta nyt he ovat valmiita digiloikkaan. Sandvikin OptiMine pystyy erinomaisesti vastaamaan toiminnan analysointi-, seuranta- ja muihin operatiivisiin haasteisiin”, Ville Svensberg kertoo.

Ennustettavuus tuo kustannussäästöjä kaivostoimintaan

OptiMinen avulla työohjeet saa koneen näytölle. Työn edetessä siitä raportoidaan kaivoksen keskusvalvomoon ja tietokantaan. Analysointimoduulin avulla tuotannosta pystytään löytämään viive-elementtejä sekä ennustamaan laitteiden huoltotarvetta. Tiedon avulla voidaan estää mahdollisia tuotantokatkoksia, mikä nostaa tuottavuutta, ennustettavuutta ja tuo säästöjä.

”Toimimme läheisessä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa ja kehitämme monia tuotteita yhdessä heidän kanssaan. Tunnistimme tarpeen työnohjauksen optimoinnille jo vuosia sitten. Nyt meillä on tarjota valmis, moderni tuote, kun ala on kypsä sitä hyödyntämään. OptiMinen avulla asiakkaamme pystyvät lisäämään käyttöastetta ja sitä kautta tuottavuutta, kun resursseja hyödynnetään reaaliaikaiseen tietoon perustuen”, kertoo Sandvikin Ville Svensberg.

08.02.2022 | Referenssit