<
<
fi
en CN
fi
en CN

Kontram – Uutta liiketoimintaa Edge IoT -ratkaisulla

Halusimme modernin ratkaisun, joka ei sido meitä raudan eikä ohjelmistojen suhteen
– Henri Honkonen, Kontram

Tarpeena digitalisoida teollisuuden mittausjärjestelmät

Kontram on yksi Suomen suurimmista automaation, venttiilitekniikan ja mittauslaitteiden tuote- ja ratkaisuntarjoajista. Kontramin tuotevalikoimaan kuuluu erittäin laaja valikoima teollisuuden mittaus- ja säätölaitteita, testaus- ja mittauslaitteita, sähkökomponentteja sekä koneautomaation tuotteita. Kontramin tuotteita käytetään teollisuuden prosessinohjauksesta ja päästömittauksesta aina sisälogistiikan automaatioratkaisuihin. Asiakaskunta kattaa kaikki suurimmat teollisuudenalat aina energiateollisuudesta kaivosteollisuuteen.

”Halusimme modernin ratkaisun, joka ei sido meitä raudan eikä ohjelmistojen suhteen” – Henri Honkonen, Kontram

Kontramin tavoitteena oli parantaa mittaustulosten ja laitediagnostiikan hyödyntämistä ja nykyaikaistaa datan käsittely- ja analysointijärjestelmiä. Aiemmat ratkaisut ovat olleet hyvin rajattuja ja esimerkiksi mittaustuloksia on voitu tarkastella vain lokaalisti laitteiden omasta käyttöliittymästä. Esimerkiksi asiakkaalla käytössä olevan päästömittausjärjestelmän käyttöliittymiä ei ole pystynyt helposti muokkaamaan tai päivittämään asiakkaiden tarpeiden mukaiseksi. ”Aiemmassa järjestelmässä oli paljon teknisiä rajoitteita ja jouduimme tekemään kompromisseja ratkaisuissamme. Kun vyyhtiä alkoi purkamaan, havaitsimme että pienten korjausten sijasta nyt kannattaa tehdä suurempi järjestelmien modernisointi, joka mahdollistaa myös uutta liiketoimintaa” kommentoi Kontramin tekninen tuotepäällikkö Henri Honkonen.

Symbion Edge IOT ratkaisulla nopeasti valmista

Symbion Edge IoT ratkaisu mahdollistaa Kontramille datan hyödyntämisen sekä lokaalisti että pilven kautta web -käyttöliittymällä. Järjestelmään voidaan asettaa esimerkiksi raja-arvoja ja luoda sääntöjä hälytyksille. Sensorimetriikka on mahdollista tarkastella lyhyellä tai pitkällä aikavälillä ja laitteistoa voidaan konfiguroida tarpeiden mukaan.  Data tallennetaan ja sitä voidaan tarpeen mukaan analysoida myöhemmin. Käyttöliittymiä on myös mahdollisuus muokata ja päivittää etänä tarpeiden mukaan.

Ratkaisussa hyödynnetään Microsoft Azuren IoT -alustaa, jossa on monia toiminnallisuuksia valmiina. Esimerkiksi tietoturva, päivitykset ja järjestelmän monitorointi löytyvät valmiina, eikä projektissa tarvinnut keskittyä alustan rakentamiseen vaan panostukset voitiin laittaa itse sovelluksen kehittämiseen. ”IoT Edge -alustan joustavuus ja sen valmiit komponentit, sekä Symbion aiemmat kokemukset teknologiasta olivat merkittäviä tekijöitä toimittajan valinnassa”, Honkonen tiivistää.

Lisäarvoa digitalisaatiolla

Uusi ratkaisu on aiempaa paljon joustavampi ja mahdollistaa ongelmanratkaisun etänä. Käyttöliittymät ovat muokattavissa loppuasiakkaiden tarpeiden mukaisesti ja nyt dataa voidaan analysoida sekä paikallisesti että web-käyttöliittymällä. ”Digitalisaation avulla voimme tarjota parempaa palvelua asiakkaillemme. Aiemmin asiakkaan ongelmia on hoidettu joko puhelimen kautta tai lähettämällä henkilö paikan päälle, joka on ollut aikaa vievää. Uusi ratkaisu mahdollistaa vika-analyysin ja diagnostiikan tekemisen etänä ja pystymme ratkaisemaan ongelmia ennaltaehkäisevästi”, Honkonen kertoo.

Symbion Edge IoT -ratkaisu mahdollistaa avoimuudellaan ja joustavuudellaan myös tulevaisuuden kehitystarpeet. Esimerkiksi lisäämällä järjestelmän oppivuutta, voidaan parantaa ennakoivuutta ja luoda trendiennusteita. Laitteiden ylläpitoa voidaan suunnitella paremmin etukäteen ja huoltotoimenpiteitä voidaan tehdä tarpeen mukaan perinteisten vuosihuoltojen sijaan.

21.02.2022 | Referenssit