<
<
fi
en CN
fi
en CN

Lännen Tractors Design Sprint

DIGITALISAATIOTA MONITOIMIKONEISIIN

Lännen Tractors Oy on osa LMCE Groupia (Lännen Mobile Construction Equipment Group), joka on kansainvälinen älykkäiden ja liikkuvien monitoimikoneiden toimittaja. LMCE Groupin tuotevalikoimaan kuuluvat monitoimiset Lännen-kaivurikuormaajat, Lundberg -ympäristönhoitokoneet, Watermaster-monitoimiruoppaajat, Meclift-monitoimitrukit sekä Ljungby-pyöräkuormaajien edustus Suomessa.

”Tavoitteenamme on kehittää älykkäitä palveluita, jotka luovat arvoa sekä asiakkaillemme että myös heidän asiakkailleen.” – Heikki Haapakoski, Lännen

Lännen Tractorsin tavoitteena on luoda uutta arvoa asiakkaille digitaalisten palveluiden avulla. Yhtiössä oltiin jo tehty perusteellista kartoitusta asiakkaiden tarpeista ja siitä kuinka eri asiakasryhmät käyttävät koneita. Kuitenkin yhtenäinen kuva ja suunta siitä, mihin kehityspanokset tulisi suunnata puuttui. Vision kirkastamiseen ja ratkaisujen ideointiin päätettiin hyödyntää Design Sprint työpajamenetelmää. Menetelmäosaamisen lisäksi Symbio toi pöytään myös osaamista digitalisaatioprojekteista. Lähdimme yhdessä Lännen ja Lundbergin asiantuntijoiden kanssa haasteen kimppuun.

Design Sprintillä ongelman ytimeen

Design Sprintin sisältö muokattiin asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Kolmen päivän sprintin tavoitteena oli ideoida uusia konsepteja, joista voitaisiin valita paras. Aluksi keskityimme ymmärtämään haastetta ja visualisoimme ekosysteemikartan avulla Lännen Tractorsin nykyistä liiketoimintaa. Tästä meille syntyi yhteinen käsitys sekä nykytilasta että suunnasta, jota kohti Lännen Tractors haluaa pyrkiä. Ongelman ytimeen pääseminen vaatii aikaa, mutta tuntien investoiminen ymmärryksen rakentamiseen kannattaa, jotta vältytään sudenkuopilta ratkaisujen kehittämisessä.

Design Sprint jatkui ideoinnilla, jonka tuotoksena saimme seinän täydeltä palvelukonsepteja. Näistä valitsimme parhaat, joita lähdimme työstämään eteenpäin. Kolmen päivän sprintin tuotoksina syntyivät palvelun arvolupaus ja liiketoimintamalli, sekä suunnitelma ensimmäisen prototyypin teknisestä toteutuksesta. Valitun konseptin lisäksi Lännen Tractors sai myös suuren määrän muita ideoita, joita he voivat hyödyntää myöhemmin.

”Asiat käytiin läpi juurta jaksain. Nyt kokoamme ideat yhteen, arvioimme ne ja teemme projektisuunnitelman niiden toteuttamiseksi.” – Heikki Haapakoski, Lännen

Nopeasti ideasta toteutukseen

Yhtä Design Sprintissä kehitettyä konseptia päätettiin lähteä testaamaan konkreettisen prototyypin (Proof of Concept) avulla. Symbio toteutti IoT -alustan, jonka avulla Lännen Tractorsin koneiden CAN-väylästä kerätään dataa pilvipohjaiseen alustaan, jossa se analysoidaan. Kerättyä dataa jalostamalla taas voidaan kehittää lisäarvopalveluita asiakkaille.

Design Sprintin avulla pystytään nopeasti varmistumaan, että ollaan ratkaisemassa oikeaa ongelmaa, ja ideoimaan siihen ratkaisuja. Kun ohjelmistokehitystiimi osallistuu työpajaan, päästään sprintin jälkeen nopeasti kehittämään ensimmäistä versiota ratkaisusta. Symbio auttaa asiakkaitaan läpi koko kehitysputken, aina ideoinnista toteutukseen.

08.02.2022 | Referenssit