<
<
fi
en CN
fi
en CN

Kohti parasta mahdollista työnhakijakokemusta

Symbiolla ”mitä näet, sitä saat”: työpaikka, jossa pääsee vaikuttamaan asioihin, minimaalinen byrokratia, ja rento ja ammattimainen ilmapiiri.

Amattitaitoiset työntekijät ovat elinehtomme

IT-markkinoilla kilpailu ohjelmistoalan ammattilaisista on kovaa ja se tulee varmasti jatkumaan myös tulevaisuudessa. Me Symbiolla olemme ylpeitä siitä, että olemme saaneet joukkoomme ammattitaitoisia ohjelmistoalan ammattilaisia, joilla on vahva teknologiaosaaminen ja katse tulevaisuudessa. Varmistaaksemme, että jatkossakin houkuttelemme markkinoiden parhaita ammattilaisia, meidän on keskityttävä rekrytointiimme ja kehitettävä paras mahdollinen hakijakokemus.

Vuonna 2022 teimme yhteistyötä Theatreworks-nimisen yrityksen kanssa saadaksemme selkeämmän käsityksen siitä, missä olemme nyt ja kuinka rekrytointiprosessiamme voi kehittää paremmaksi.

Työpajoja ja haastatteluja

Theatreworks isännöi kevään aikana pari työpajaa, joissa jokainen rekrytointiprosessiimme osallistunut pääsi harjoittelemaan kommunikaatiotaitojaan, sekä yleisiä tilanteita ja haasteita ehdokkaiden kohtaamisissa. Keskityimme erityisesti haastattelutilanteisiin ehdokkaiden kanssa. Sanalla ”haastattelut” tarkoitamme tapaamista hakijan kanssa, jossa käydään keskustelua hänen taustastaan ja motivaatiotekijöistään, mutta myös antaaksemme heidän arvioida meitä ja tutustua Symbioon ja toimintatapoihimme paremmin.

Syksyllä Theatreworksin oli aika haastatella hakijoita heidän kokemuksistaan Symbion rekrytointiprosessista. Osa hakijoista oli päätynyt Symbiolle töihin, kun taas toisten kanssa emme vielä olleet löytäneet yhteistä polkua. Molemmat kokemukset ja mielipiteet olivat meille erittäin tärkeitä ja arvokkaita.

Positiivista palautetta hakijoilta

Palautteessa toistui usein, että asenteemme ”mitä näet, sitä saat” oli todella näkynyt tapaamisten ja keskustelujen aikana. Monet hakijat kiittivät, että jaoimme realistisen kuvan työpaikasta, jossa pääsee vaikuttamaan asioihin, byrokratia on minimaalista ja yrityksen ilmapiiri on rento ja ammattimainen. Yksi parhaista kuultavista asioista oli, että meille töihin päätyneet ihmiset vahvistivat rekrytointiprosessin aikana kuvaillun Symbion todelliseksi. Tänä syksynä teetimme Symbion työntekijöille Siqni-työntekijätutkimuksen, jonka tulokset myös tukivat näitä havaintoja. Haluamme varmistaa, että tämä asenteemme ja kulttuurimme näkyy läpi rekrytointiprosessimme ja myös tulevaan työelämään.

Myös parantamisen varaa

Prosessimme ja päätöksentekomme nopeudessa havaittiin jonkin verran parantamisen varaa. Päätöksenteossa tasapainotellaan kahden asian välillä: halutamme toimia nopeasti, eikä hakijan tarvitse odottaa liian kauan, mutta samalla myös varmistaa, että jaamme riittävästi tietoa hakijalle. Haluamme varmistaa, että ehdokas sopii meille, mutta myös että olemme oikea seuraava askel hänelle. Meidän on pystyttävä tarjoamaan uusille työntekijöillemme sopivan kokoisia haasteita ja heidän tulevaisuuttaan hyödyttävä urapolku. Toinen kehityskohteemme on tuoda Symbiota enemmän tunnetuksi markkinoinnin keinoin. Meillä on töissä hienoja ihmisiä, arvostettu oma tuotekehitys ja monia mielenkiintoisia projekteja meneillään – ja on tärkeää, että ihmiset tietävät enemmän näistä.

Me Symbiolla haluamme kiittää Theatreworksia tämän vuoden yhteistyöstä sekä rekrytointiehdokkaita haastatteluihin antamisesta – isot kiitokset vielä kerran! Työmme rekrytointiprosessimme kehittämiseksi jatkuu aina, kuten myös rekrytointitoimintamme. Odotamme innolla, että saamme palkata lisää kollegoita vuonna 2023!

Katso avoimet työpaikkamme täältä!

05.12.2022 | Artikkelit