Voittaja osaa yhdistellä hypeä ja jo olemassa olevaa

Voittaja osaa yhdistellä hypeä ja jo olemassa olevaa

Kirjoittaja on Symbion toimitusjohtaja. Hänellä on 20 vuoden kokemus teknologia sektorista, liikkeenjohdon konsultoinnista sekä ulkoistusliiketoiminnasta.

Yritysjohdon haasteena on jatkossa hallita kokonaisuus, jossa oman firman avainhenkilöt ja robotit työskentelevät sujuvasti yhdessä avainkumppaneiden ihmisten ja robottien kanssa.

Gartnerin hypekäyrä on jo parin vuosikymmenen ajan pannut järjestykseen uusia teknologioita niiden kehitysvaiheen perusteella. Käyrältä löytyvät avaintermit, joilla selviää vaativammissakin visiokeskusteluissa.
Yksittäisiä muotisanoja olennaisempaa on muistaa niiden yhteisvaikutus: liiketoimintaympäristön, työn tekemisen ja osaamistarpeiden nopea muutos. Muutos koskettaa meitä kaikkia – halusimme tai emme.

Ennen yrityksissä oli tapana kehittää liiketoimintaa optimoimalla ja tekemällä asiat paremmin. Kehittämisen avuksi etsittiin tuotannonohjaus-, asiakkuudenhallinta- yms. ratkaisuja. Jatkossa veturina on teknologia, joka alkaa mahdollistaa kokonaan uudenlaisia asioita. Tekninen kehitys on mennyt niin nopeasti eteenpäin, että yhdistelemällä jo nyt olemassa olevia ratkaisuja voi saada ihmeitä aikaiseksi. Pitää vain oppia ajattelemaan uudella tavalla.

Autoteollisuuden muutokset ovat havaintoesimerkki meneillään olevasta muutoksesta. Autojen käyttäjät eivät ole tulevaisuudessa enää niinkään kiinnostuneita auton teknisistä ominaisuuksista vaan siitä, millaista palvelua auto pystyy tarjoamaan. Voittajia ovat autovalmistajat ja niiden yhteistyökumppanit, jotka pystyvät pitämään auton palvelutarjonnan ajan tasalla.

Vastaavasti autovakuutuksiin tullee On demand -tyyppisiä vaihtoehtoja. Perinteisen yleisvakuutuksen sijaan voikin valita kohtuullisemmin hinnoitellun vakuutuksen esimerkiksi lähialueelle, jossa valtaosa ajosta tapahtuu.
Kun kirjoitat navigaattoriin osoitteeksi vaikkapa Ruka, ruudulle ilmestyy valikko, jossa voit kilpailuttaa erikseen kyseisen matkan vakuutuksen. Myös maksaminen onnistuu samalta näytöltä. Tämän tyyppisten ratkaisujen kehittäminen ei ole enää hamassa tulevaisuudessa vaan tämän päivän mahdollisuuksia.

Yritysten talous- henkilöstö-, osto-, myynti- yms. peruspalvelut ovat jo nyt niin digitalisoituja, että ohjelmistorobotti voi hoitaa hyvinkin osan tehtävistä automatisoidusti. Myös asiakkaat ovat tottuneet chattailemaan bottien kanssa.

Samaan aikaan tekemisen ekosysteemit muuttuvat alalla kuin alalla. Yritysjohdolla on pian hallittavanaan kokonaisuus, jossa on mukana oman firman avainhenkilöiden ja robottien lisäksi avainkumppaneita ja niiden robotteja.

Teknologinen pohja on jo olemassa. Nyt kilpaillaan siitä, kuka osaa kehittää datan ja digitalisaation yhdistelmillä aivan uudenlaisia palveluja. Uuden Nokian nousua ei kannata jäädä odottamaan. Vaikka millä tahansa konepajalla on mahdollisuus yllättää digipalveluillaan asiakkaansa ja kilpailijansa.

Yksi asia on kuitenkin ylitse muiden: ylimmän johdon on uskallettava lähteä mukaan muutokseen.