Kokonaisvaltainen hyvinvointi on tekoja

Työhyvinvoinnin uudet tuulet

Kiireinen elämänrytmi, jatkuva muutos ja kovat vaatimukset niin työelämässä kuin kotonakin vaativat panostusta henkilökohtaiseen hyvinvointiin ja jaksamiseen. On tarpeellista pysähtyä pohtimaan kuinka voisi suunnata kohti parempaa oloa ja itsestä huolehtimista. Jatkuvassa muutosmylleryksessä ja kiireessä on tärkeää, että keho ja mieli pysyvät vauhdissa mukana.

Noin vuosi sitten lähdimme Symbion HR-tiimissä pohtimaan tätä kokonaisuutta. Olimme tehneet tiivistä yhteistyötä eläkevakuutusyhtiön kanssa jo pidemmän aikaa, ja meillä oli laadittuna työhyvinvointisuunnitelma. Kiveen hakattu työhyvinvointisuunnitelma, johon palaaminen kerran vuodessa tuntui kuitenkin vieraalta. Huomasimme myös, että terminä pelkkä työhyvinvointi rajasi ajattelua. Puhuttiin työhyvinvoinnista ottamatta huomioon työelämän ulkopuolista hyvinvointia. Ikään kuin olisi kahta hyvinvointia, yksi mitä toteutetaan työaikana ja toinen mitä toteutetaan työajan ulkopuolella. Tästä syntyi ajatus kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja siitä, miten saadaan ihmiset pysähtymään oman hyvinvointinsa äärelle.

Kokonaisvaltainen hyvinvointi vaatii aktiivisuutta

Samaan aikaan myös ryhmä innokkaita hyvinvoinnista kiinnostuneita työntekijöitä, hyvinvointiagentteja, päättivät innostaa meitä miettimään miten jokainen voi itse vaikuttaa siihen kuinka arjessa voidaan paremmin ja mitä oman hyvinvoinnin ja jaksamisen eteen voi tehdä yksinkertaisilla ja päivittäisillä asioilla.

Lähdimme siitä, että halusimme lisätä tietoisuutta kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista: liikunnan, levon, palautumisen, ruokavalion, mielekkään tekemisen ja asenteen yhdistelmästä. Joitakin hyvinvoinnin osa-alueita huolletaan luonnostaan, kun taas toiset jäävät helposti kokonaan huomioimatta.

Tämän vuoden puolella olemme etsineet aktiivisesti tietoa myös alan kirjallisuudesta. Moni meistä on saanut valtavasti inspiraatiota muun muassa Aki Hintsan Voittamisen anatomia –kirjasta. Olemme järjestäneet Symbio Moving Challenge 2016 -kilpailun ja toteuttaneet ennaltaehkäisevän terveyskyselyn yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Viimeisimpänä olemme lähteneet pilotoimaan Healthy Boss -ohjelmaa, joka on suunnattu tukemaan johdon jaksamista tiukemman muutospuristuksen aikana. Johdon pitää osata johtaa myös itseään ja huolehtia omista voimavaroistaan. Kun johtaja voi hyvin, hän pystyy auttamaan henkilöstöä onnistumaan arjessa ja voimaan paremmin.

Ensi vuonna ajatuksena on pohtia hyvinvointia erilaisten teemojen muodossa: unen ja palautumisen merkitys, ruokavalio, itsensä johtaminen, työn mielekkyys ja palautteen antaminen. Tekemisen ei tarvitse olla suurta, vaan jotakin sellaista joka on mahdollista toteuttaa yksilön omien voimavarojen ja tarpeiden mukaan. Ei aseteta tavoitteita liian korkealle, vaan edetään pienin askelin ja yksikertaisilla asioilla. Esimerkkinä pienistä askeleista voisi toimia vaikkapa välipalahaaste, jonka tavoitteena on kahden proteiinipitoisen välipalan avulla tasoittaa päivän energiansaantia ja jaksamista. Tai illan rauhoittaminen tietokoneen ja mobiililaitteiden valoilta tuntia ennen nukkumaanmenoa.

Vaikka kokonaisvaltainen hyvinvointi ei vaadi suuria tekoja, se vaatii aktiivisuutta ja jatkuvaa pohdintaa siitä, mitä jokainen voi itse tehdä oman hyvinvointinsa eteen.