Tekoälyn suurin trendi vuonna 2019

Koneoppimisen ja datan parissa töitä tekevä tuttavani tuskaili markkinassa elävien mielikuvien kanssa. Vaikka usein valitetaan pulaa koneoppimisen taitavista datatieteilijöistä, niin olisiko todellisuudessa pula pikemminkin hyvistä ideoista ja tekoälyn sovellusesimerkeistä?

Lähdin pohtimaan tätä. Itsestäni tuntuu, että uusia sovelluskohteita suorastaan pomppii esiin, mutta niihin tarttuminen kuitenkin vaatii sekä ennakkoluulottomuutta että teknistä osaamista.

Liikkeelle pääsyn vaatimukset eivät silti ole liian korkealla. Uskonkin, että tulevan vuoden teknologiatrendinä ei ole yksittäinen kehitysaskel vaan loputon aalto uusia koneoppimisen sovelluskohteita.

Miten johdat koneoppimisen hankkeita?

Osaamista toki tarvitaan. Monessa tapauksessa ei kuitenkaan ole välttämätöntä, että tiimillä olisi monien vuosien kokemus syväoppivista malleista tai tohtorinhattuja naulakossa.

Ei varmasti haittaa, jos joku porukasta hallitsee soveltuvan matematiikan ja ymmärtää koneoppimisen käsitteet. Mahdollisuuksien rajat ja toteutuksen haastavuus ovat tällöin helpompia hahmottaa.

Entä ne uudet ideat? Olisi toki rennompaa investoida ratkaisuun, josta on jo vuosien kokemukset vaativassa käytössä omalla toimialalla. Nyt kuitenkin ollaan uuden äärellä, ja tässä kontekstissa kiinnostavat sovellutukset, joita kilpailijoilta ei vielä löydy. Tiimistä ja sen johdosta olisikin hyvä löytyä useampi hatullinen ennakkoluulottomuutta ja uskallusta.

Johtoportaan kannattaa pohtia hetki, miten lähestyä asiaa. Tässä soveltuva päätöksenteon viitekehys, vaikkapa Cynefin, voi olla avuksi. Liikkeelle lähdettäessä joudutaan kenties toteamaan, että asiaan liittyy monia ”tuntemattomia tuntemattomia”. Johtamisen tulisi tällöin tukea kokeilua ja uuden luomista, joten vesiputousmallia ei kannata kaivaa esille.

Innovaatioita ja johtamista tutkinut Gary Hamel toteaakin, että yritykset eivät epäonnistu tulevaisuuden luomisessa siksi, että eivät osaa ennakoida tulevaisuutta, vaan siksi etteivät osaa kuvitella sitä.

Entä jos dataa ei löydykään?

Milloin sitten koneoppiminen voisi toimia? Rajoittaako datan saatavuus sovelluskohteita?

Olet jo varmaan lukenut artikkelin tai kaksi aiheesta; saatavilla tulisi olla valtavat datamassat mallien koulutusta varten ja kenties yrityksen laajuinen hyvin järjestelty informaatioarkkitehtuuri. Monessa sovelluskohteessa tämä voi olla onnistumisen edellytyksenä. Väittämän yleispätevyys on kuitenkin helppo osoittaa vääräksi vastaesimerkkien kautta.

Kenties ideaasi voidaan soveltaa esikoulutettua syväoppimisen mallia, ja kykenet osoittamaan toimivuuden verraten nopeastikin. Tästä hyvä esimerkki on vaikkapa Tampereella tehty kokeilu, jossa haluttiin ymmärtää ihmisvirtoja joukkoliikenteen kontekstissa.

Mutta entä jos tällaista esikoulutettua ratkaisua ei löydy? Kuulu koneoppimisen tutkija Andrew Ng toteaa, että voittaja on se, jolla on paras data, ei paras algoritmi.

Hyvän koulutusdatan luomiseksi onkin jo syntymässä oma teollisuudenalansa. Käyttökelpoinen data voi myös löytyä avoimesta tai kenties julkisesta lähteestä.

Joskus paras data voi syntyä ohjelmallisesti simuloimalla. Toistaiseksi vähemmän kuulu tutkija Jay Newby sai ryhmineen luotua partikkelien tunnistamiseen ja seurantaan tarkoitetun koneoppimisen mallin, joka koulutettiin simuloidulla videomateriaalilla.

Simuloitu data osoittautui paremmaksi koulutusmateriaaliksi kuin käsin nimiöity koulutusdata. Oletettavasti syynä oli se, että simuloitu koulutusmateriaali kykeni paremmin kuvaamaan absoluuttista totuutta hyvin tunnetun ilmiön osalta.

Miltä näyttää uusi sovelluskohteesi?

Dataa siis tarvitset, ja se voi syntyä eri tavoin. Miltä tuo sovelluskohde voisi muutoin näyttää? Mikä onnistuu helposti, mikä voi olla haastavampaa?

Kun ideasi on ehtinyt työpöydälle, on hyvä pohtia, miten tarkasti koneoppimisen mallien tulisi toimia, jotta ratkaisusta voi hyötyä. Jos tarvitset täydellisyyttä lähestyvää toimintavarmuutta, edessä saattaa olla kuukausien tai vuosien harjoite. Kehitystyön aikana et voi olla varma lopussa odottavasta onnistumisesta.

Jos taas arvoa voi syntyä, vaikka mallisi ei toimi täysin virheettömästi, ensimmäinen prototyyppi saattaa olla hyötykäytössä viikoissa tai jopa päivissä. Ja kun kokemusten kautta ymmärrät paremmin mahdollisuudet ja tarpeet, on helpompi määritellä, miten paljon haluat investoida tarkkuuden nostamiseen.

On myös tärkeää ymmärtää se, miten teknologia sovitetaan yhteen ihmisen toiminnan kanssa. Kannattaakin pohtia, miten koneiden ja ihmisten vahvuuksia voi parhaiten yhdistää. Esimerkiksi tekoäly ei voi tehdä diagnoosia lääkärin puolesta, mutta oikealla tavalla sovellettuna se voi auttaa lääkäriä löytämään oikean diagnoosin nopeammin ja varmemmin.

Väittäisinkin, että voittajia ovat ne, jotka uskaltamisen ja kokeilun kautta oppivat tekemään tämän yhteensovituksen parhaiten. Lopputulokset luovat uusia trendejä ja soveltamisen mahdollisuuksia.

Pekka Vainiomäki, Strategiajohtaja, Symbio