Symbio mukana yhteistyöprojektissa Haaga-Helia Ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kanssa

Symbio on valittu ohjelmistotalokumppaniksi Haaga-Helia Ammattikorkeakoulun Pasilan kampuksen Softala-ohjelmaan. “Symbion konenäköä, sulautettuja laitteita ja koneoppimista hyödyntävää kehitysprojektia pidettiin mielenkiintoisena opiskelijoiden keskuudessa ja hankkeena, jossa voi oppia paljon uusimmista kuumimmista teknologioista. Symbion tavoitteena on tarjota joillekin nuorille harjoittelu- ja työllisyysmahdollisuuksia”, toteaa Symbion Espoon Keilarannan toimiston palvelupäällikkö Jori Lyytinen. 

Symbio saa avukseen 13 IT-tradenomiopiskelijaa auttamaan Symbio Optimum Flow konenäkö-ratkaisun tuotteistamisprojektissa, joka kestää syyskuusta joulukuuhun 2020. Tiimiä ohjaa ja sparraa Symbion kokenut  ratkaisuarkkitehti Matti Lehtinen. Projektiin osallistuvat opiskelijat ovat Business Information Technology ja Tietojenkäsittely koulutusohjelmien viimeisen vuosikurssin tradenomi opiskelijoita. Yhteistyöprojekti tehdään pääsääntöisesti etätyönä lukuun ottamatta suunnittelu- ja demosessioita. 

Symbio on tehnyt aiemmin useita asiakasprojekteja pohjautuen Optimum Flow-ratkaisuun liittyen ajoneuvojen tunnistamiseen satamissa sekä jalankulkijavirtojen graafiseen kuvaamiseen kaupunkien keskustassa. Opiskelijat jaetaan kahteen tiimiin, joista toisen tiimin päämääränä on tuotteistaa ratkaisu niin, että käyttöönottoprojektit ovat mahdollisimman helppo toteuttaa ja parametrisoida erilaisia käyttötarkoituksia varten. Toinen tiimi keskittyy tunnistamisalgoritmin kehittämiseen erilaisissa julkisissa tiloissa, joissa halutaan tutkia asiakasvirtojen henkilömääriä sekä ruuhkautumistilanteiden seurantaa. Tätä tietoa voidaan hyödyntää palvelun kehittämisessä ja esimerkiksi työvuorosuunnittelun apuna, kun saadaan faktatietoa ruuhkatilanteista eri päivinä ja kellonaikoina minuuttien tarkkuudella. 

Symbion Optimum Flow -ratkaisua voidaan hyödyntää liikennevirtojen suunnittelussa ja reittien optimoinnissa perustuen todelliseen ihmisten käyttäytymistietoon. Tekoälyä hyödyntävä ratkaisu voi hyödyntää jo olemassa olevia liikenne- ja valvontakameroita ulko- ja sisätiloissa. Järjestelmän tuottama data voidaan siirtää suoraan asiakkaan pilviympäristöön tai haluttuun raportointijärjestelmään. Liikennelaskennassa voidaan mitata liikkumisen suuntaa ja nopeutta sekä hyödyntää kerättyä dataa liikennejärjestelyissä. 

 

 Jori Lyytinen
Senior Delivery Manager