Keskustelevat käyttöliittymät

Keskustelevat käyttöliittymät, botit, ja keskustelevat applikaatiot ovat tuttuja IRC:n ja muiden keskustelukanavien osina. Mutta viime aikoina nämä botit ovat nousseet esille yhä enemmän ja enemmän. Mikä tähän on johtanut?

Bottien pinnalle nousuun on vaikuttanut suuresti luonnollisen kielen käsittelyn parantuminen (Natural Language Processing). Kun aiemmin boteille annettiin suoria käskyjä, osaa botti nykyään poimia merkittävät asiat normaalista keskustelusta. Tällöin käskyn muotoilu ei ole enää tärkeää. Kun aiemmin keskustelukanavassa kirjoitettiin “!botti sää”, luonnollisen kielen käsittelyyn kykenevä botti ymmärtää lauseen “sataakohan ulkona”.

Toinen tärkeä asia on puheentunnistuksen paraneminen. Botteja käytetään tekstin lisäksi myös puheella. Puheentunnistus on noussut suureen suosioon Kiinassa, koska kirjoitusmerkkien käyttö mobiililaitteilla on vaikeaa. Viestialustojen, kuten Slack, Facebook Messenger sekä WhatsApp, yleistyminen antaa mahdollisuuden bottien käyttöön. Botti voi olla yksi viestialustan käyttäjistä, jonka kanssa voi aloittaa keskustelun kuten muidenkin käyttäjien kanssa.

Keskustelevat käyttöliittymät mahdollistavat myös muiden elementtien käytön tekstin tukemiseksi. Keskusteluun voidaan liittää helposti kuvia, ääntä ja videota. Tämä toki monimutkaistaa sovelluksen kehittämistä, mutta vähentää väärinkäsitysten mahdollisuutta.

Keskusteluvien käyttöliittymien parissa toimivista yrityksistä tunnetuimpia ovat Google, Apple, Baidu sekä Facebook. Ehkä hieman vähemmän tunnetumpi on Nuance, jonka teknologiaan Applen Siri perustuu.

Kun toimintoja suoritetaan keskustelun perusteella, täytyy botin osata säilyttää konteksti. Keskustelussa on täysin normaalia viitata edellisiin lauseisiin, kuten:

– “Missä on lähin kahvila”

– “Mennään sinne”

Tilan säilytys tapahtuu ihmisten välisessä keskustelussa luonnostaan, mutta aiemmin sovellukset eivät ole tähän kyenneet.

Microsoft tarjoaa Bottien rakentamiseen oman frameworkin nimeltään “Bot Framework“. Bot Framework tarjoaa REST -palveluita, joiden avulla on mahdollista rakentaa hyvinkin monimutkaisia botteja.

Eräs mielenkiintoisemmista “Bot frameworkin” osista on “Language Understanding Intelligent Service” (LUIS). Kehittäjä voi lähettää LUIS:n esimerkkilauseita, ja LUIS selvittää mikä on lauseen tarkoitus. Esimerkiksi uutisten lukuun tarkoitetulle botille voidaan sanoa “hae uutisia virtuaalitodellisuus alan yrityksistä”, jolloin LUIS löytää aikeen “Hae uutisia” ja aihepiirin “… yrityksistä”.

Jyrki on DevOpsista, taustajärjestelmien kehityksestä ja triatlonista kiinnostunut ohjelmistospesialisti ja Oulun web-tiimimme uusin jäsen. Mikäli haluat Jyrkin ja meidän muiden työkaveriksi, olethan meihin yhteydessä. Haemme tällä hetkellä uusia osaajia etenkin Helsinkiin.