SoMe

Insinööri sosiaalisessa mediassa – pakkopullaa vai taitavaa henkilöbrändäystä

Sosiaalisen median ja asiantuntijaorganisaation yhdistäminen on vielä useimmiten piinaavaa pakkopullaa, jonka nimissä työntekijöitä säikytellään kahvipöydässä kännykkäkameran kanssa: Pekka hei, kerrohan nyt miksi meillä on niin mahtavaa olla töissä?

ICT-alalla osaamisen kehittämisestä puhuttaessa tulee perinteisesti mieleen erilaiset koulutukset, jotka keskittyvät tietyn teknologian konkreettiseen opiskeluun. Se on kriittisen tärkeää edelleen, mutta huomisen maailmassa asiantuntijankin pitää ottaa koppia omista kyvyistään kokonaisvaltaisemmin. Kovan osaamisen rinnalle on noussut entistä voimakkaammin vuorovaikutustaidot, jonka yhtenä osa-alueena myös sosiaalinen media.

Sosiaalisen median myötä jokainen meistä edustaa sekä omaa että koko työyhteisön osaamista 24/7 – tai aina, kun toimii omalla nimellään verkossa. Koulunpenkkejä parhaillaan kuluttaville diginatiiveille tämä on itsestäänselvyys, joka tulee väistämättä muuttamaan tapaa tehdä töitä. Avainsana voisi olla esimerkiksi yhteisöllisyys.

Sosiaalista mediaa ei kannata ajatella vain yrityksestä ulospäin suuntautuvana sisällöntuotantona tai vapaa-ajan facebookkailluna, vaan se on levittäytymässä luontevaksi osaksi työarkea. Etenkin niissä työpaikoissa, joissa ihmiset ovat hajallaan eri toimipisteissä ja asiakkailla, erilaisilla sisäisillä (ja ulkoisilla) vuorovaikutuskanavilla voi olla suurikin merkitys yhteisöllisyyden luojana ja ylläpitäjänä.

Pakkopullasta vapaaehtoisuuteen – SoMe osaksi sujuvaa arkea

Rekrytointimielessä sosiaalista mediaa hyödynnetään jo laajasti. Yritykset luovat kilvan kiillotettua mielikuvaa huippukivasta työpaikasta virallisissa kanavissaan (hae sinäkin meille!) ja työntekijälähettilyydestäkin on jo viralliset korporaatio-ohjeet. Sosiaalisen median lanseeraus osaksi asiantuntijaorganisaation arkea vaatii suunnitelmallisuutta ja ennen kaikkea aikaa. Se ei tarkoita työntekijöiden häirintää kamera kädessä, kissavideoiden postaamista kahvitauolla tai johtoportaan suoraa käskyä levittää yrityksen ilosanomaa työtekijöiden omissa kanavissa tarkasti määritellyissä rajoissa. Ei ainakaan silloin, jos sen halutaan olevan hyödyllistä ja toimivaa.

Kaiken pohjana tulee olla vapaaehtoisuus. Mikä on se etu, jonka työntekijä kokee saavansa. Jos yrityksessä on vahva yhteisöllisyyden tunne, moni miettii mielellään oman navan lisäksi myös kaverin napaa. Miten me voimme yhdessä vaikuttaa talon sisällä ja ulkona.

Jos vahva yhteisöllisyys on vielä rakenteilla, voi kokeilla aluksi yksilöllisempää lähestymistä. Yksi sosiaalisen median avaama ovi on mahdollisuus rakentaa systemaattisesti omaa henkilöbrändiään. Tällöin tekemisen ytimessä on yhteisymmärrys siitä, miten SoMea voi parhaalla mahdollisella tavalla hyödyntää työntekijän oman urakehityksen tukena. Mahdollisuuden järkevä hyödyntäminen avaa uusia ovia niin työntekijälle itselleen kuin yritykselle työntekijän taustajoukoissa.

Mitä hyötyä SoMesta on työntekijälle itselleen ja miten yritys voi tukea projektissa?

Aito ja vapaaehtoinen työntekijän liikkeelle laittama viesti on jo ihan maalaisjärjellä ajateltuna aina tehokkaampaa ja luotettavampaa markkinointia kuin yrityksestä lähtöisin oleva viestintä. Kun tämä fakta on tiedossa ja sisäistetty, on oikeastaan helppoa miettiä kulmaa yrityksen SoMe strategian sisäänajoon: Mitä hyötyä SoMesta on työntekijälle itselleen ja miten yritys voi tukea projektissa. Tämän lähestymistavan ensisijainen hyötyjä on työntekijä itse, mutta sen seurauksena nosteeseen pääsevät myös lahjakkaan talentin kotipesä eli yritys, yrityksen muut työntekijät, ja asiakkaat ja eri sidosryhmät. Kyky vetää puoleensa kykyjä.

Asiantuntijabrändin rakentamista voi ajatella käänteisenä dominoefektinä. Kun lahjakas henkilö profiloituu alansa luotettavaksi asiantuntijaksi, hän antaa nostetta samalla työnantajalleen, asiakkailleen ja kollegoilleen. Tämä voisi olla polku myös yhteisöllisyyden ja vahvojen verkostojen rakentamiseen. Kun voi itse hyvin ja menestyy roolissaan, on helppo auttaa muita.

Sitoutuneet taustajoukot osaamisen kehittämisen tukena

Jokaisella meistä on jo henkilöbrändi (kuka minä olen), mutta onko siitä hyötyä uralla, se onkin jo toinen juttu. Luotettavan asiantuntijabrändin rakentaminen, kuten myös yrityksen SoMe strategian jalkauttaminen, vie aikaa ja vaatii resursseja, mutta alkuun pääsee verrattain helposti. Ensin täytyy vain määritellä se lähestymistapa, joka sopii parhaiten yrityksen omaan yrityskulttuuriin. Se mikä toimii naapurilla, ei välttämättä toimi muualla.

Meillä Symbiolla työntekijän tukena toimii ammattilaisten verkosto, jossa yhtenä osa-alueena on henkilöbrändäyksen tuki. Halutessaan apua saa asiantuntijabrändin rakentamisessa aina kirjoitustekniikasta blogialustan tarjoamiseen ja valokuvien ottamiseen. Ei ole itsestäänselvyys, että jokainen asiantuntija osaa laittaa osaamisensa ja huikeat visionsa kirjalliseen tai visuaaliseen muotoon, joten yrityksen tärkeä tehtävä on tarjota sparrausta ja työkaluja. Tyhjän paperin kammo on tuttua meille kaikille.

Jokainen työntekijämme voi myös koska tahansa varata ajan in-house coachillemme ja alkaa työstämään omaa urapolkuaan. Meillä harjoittelija saa tuekseen huippuluokan mentorin, jonka rinnalla kasvaa. Kokeneet symbioneerit pitävät mielellään koulutuksia talon sisällä ja ulkopuolistakin apua on tarjolla.

Meillä on työkalut ja ihmisiä, joilla on aito halu auttaa. Mikä sinä haluat olla isona?

Ps. ”Hae sinäkin meille!”