Industrie 4.0 muuttuu todellisuudeksi

Symbion tiimi palasi juuri Hannover Messestä, maailman suurimmilta teollisuusmessuilta. Messujen innostunut ilmapiiri sekä lukuisat tapaamiset ja keskustelut poikivat monia uusia ideoita. Tapahtumassa kävi 190 000 messuvierasta, joista yli 50 000 oli ulkomaalaisia. Kiina ja Yhdysvallat olivat Saksan ulkopuolisista kävijöistä vahvimmin edustettuina. Näytteilleasettajat esittelivät yli 400 tosielämän esimerkkiä IoT-ratkaisuista, jotka luovat uusia palveluita, tehostavat tuotantoa tai parantavat huoltoa. Industrie 4.0, teollisuuden digitalisaatio, robotiikan kehittyminen sekä Euroopan ja Yhdysvaltojen välinen kauppasopimus ovat esimerkkejä messujen innostavista aiheista. Erityisesti meitä kiinnosti, millaisin odotuksin valmistava teollisuus, prosessiteollisuus sekä auto- ja energia-ala suhtautuvat digitalisaatioon ja kuinka pitkälle se on kullakin toimialalla edennyt.

Saksan Industrie 4.0 tai globaalisti tunnetumpi Industry 4.0 viittaa älykkäisiin tehtaisiin, joissa tuotannon sulautetut järjestelmät ja äly yhdistyvät ja joissa tuotannon tehokkuusloikka toteutetaan teknologian avulla. McKinsey kuvaa Industry 4.0:n digitalisaation seuraavana vaiheena, joka seuraa 1970-luvun tehostuneen tuotannon, 1990-luvun lisääntyneiden toimintojen ulkoistusten ja 2000-luvun automaation yleistymistä. Älykäs tieto, laskentatehojen kasvu, internet-liitännäisyydet, analytiikka, ihmisten ja koneiden välinen yhteistyö, lisätty todellisuus, edistynyt robotiikka ja 3D-tulostus ovat voimakkaimpia tekijöitä siinä, että Industrie 4.0 muuttuu todellisuudeksi juuri nyt.

Tänä vuonna Yhdysvallat oli Hannover Messen virallinen kumppanimaa ja itse Yhdysvaltojen presidentti Barack Obama oli avaamassa messut. Obama nosti avajaispuheessaan esille merkittävän automaation lisääntymisen aikaansaaman muutoksen: kun henkilöstökustannusten vaikutus tuotannossa vähenee, tuotantoa on kannattavaa siirtää lähemmäs markkinoita. Hän myös korosti, kuinka tärkeä Euroopan ja Yhdysvaltojen välinen kauppasopimus on länsimaiden kilpailukyvyn säilyttämiseksi. Sekä Obama että Merkel lupasivat tehdä kaikkensa, että kauppasopimus solmittaisiin vielä ennen Obaman kauden päättymistä.

Roboteissa oli tapahtunut mielenkiintoista kehitystä viime vuodesta. Robotit olivat aiempaa laajemmin edustettuina messuilla. Samalla vuoden 2015 teemat kuten ihmisten ja robottien välinen yhteistyö olivat vahvistuneet ja konkretisoituneet. ABB:n Yumi-robotti hyödyntää vääntömomenttiantureita, mikä mahdollistaa tiiviimmän yhteistyön ihmisten ja robottien välillä. Anturi sallii ihmisen työskentelyn robotin vieressä ilman suojahäkkiä, sillä anturin kosketus pysäyttää robotin liikkeen välittömästi. Näin inhimillinen virhe kuten kompastuminen ei johda vakavaan loukkaantumiseen ihmisen jouduttua robotin työskentelyalueelle. Perinteisesti robotit on ohjelmoitu kunkin robottivalmistajan omalla robottiohjelmointikielellä, mutta muutamat uusimmat mallit kuten Kukan KR 4 Agilus hyödyntävät yleisiä ohjelmointikieliä, esimerkiksi Javaa. Tämä on asiakkaiden vahva toive, sillä se mahdollistaa robottien helpomman integroimisen osaksi tuotantolinjoja ja muita järjestelmiä. Pienet 3kg-nostoluokan robotit, jotka on suunniteltu erityisesti kuluttajaelektroniikan tuotantoon, olivat uusina edustajina messuilla. Kokoamislinjoille suunnitellut pienikokoiset robotit ovat suosittuja etenkin Aasiassa, missä työvoimakustannukset nousevat edelleen ja ihmisten motivaatio toistuvaan kokoamistyöhön vähenee osaamisen kehittymisen myötä. Nähtävillä oli myös kokeiluja eläinkunnan vahvuuksien hyödyntämisestä robotiikassa, esimerkiksi kameleontin kieltä mukaileva tarttumismekanismi, perhosen vähän energiaa kuluttava nostamismekanismi ja muurahaisten yhteistyökyky.

Autoteollisuuden digitalisaation laajeneminen oli nähtävissä mobiililiitännäisyysratkaisuissa ja itseajavissa autoissa ja sähköautoilua tukevissa tieinfrastruktuuriratkaisuissa. Energiateollisuudessa IoT-ratkaisuja hyödynnetään infrastruktuurin reaaliaikaiseen seuraamiseen, verkon tasapainottamiseen ja kuluttajalähtöiseen hinnoitteluun. Suurimpana trendinä energiapuolella on uusiutuvat energialähteet, joista aurinko, tuuli ja aalto ovat lupaavimpia. Prosessiteollisuudessa ollaan siirtymässä massatuotannosta kohti sarjatuotantoa ja modulaarisia linjastoja, jotka mahdollistavat nopeamman reagoinnin markkinoiden tarpeeseen ja asiakaslähtöiset räätälöidyt ratkaisut.

Jos olet kiinnostunut oppimaan lisää Teollisen Internetin, digitalisaation ja IoT-ratkaisujen tuomista mahdollisuuksista tai ohjelmistokehityksen ja laadunvarmistuksen tuomasta innovaatiokyvykkyyden kasvusta, lataa Symbion Internet of Things -tietolehti. Keskustelemme mielellämme myös sinun liiketoimintasi tarpeista. Aloitetaan vuoropuhelu!